27 de juliol 2009

Dinamarca

Dubta si és foc l'estel,
dubta si el Sol es mou
dubta si el ver menteix;
mes no dubtis mai de l'amor que em mou

Hamlet, príncep de Dinamarca